بازدیدها: 18

«شهر دستجرد نگین گردشگری استان قم»

شهر  دستجرد با قرار گرفتن در میان سه استان تهران، قم و مرکزی  یکی از مناطق جذاب برای سرمایه گذاران است.

علاقمندان می توانند برای اطلاع از فرصت های سرمایه گذاری دستجرد از طریق راه های زیر ارتباط داشته باشند.

ورود به درگاه ارتباطی شهرداری دستجرد