بازدیدها: 603

حسین طالعی

 مهندس طالعی شهردار دستجرد. دارای کارشناسی ارشد مدیریت دولتی می باشد و از تاریخ 17آذرماه 1400 به انتخاب اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستجرد در دوره ششم و با حکم جناب آقای سیدمحمدتقی شاه چراغی استاندار محترم قم به عنوان شهردار دستجرد انتخاب گردید.

آدرس ایمیل

h.talei1975@gmil.com

شماره تماس

02535223030 داخلی 102

آدرس

قم ـ بخش خلجستان ـ شهر دستجرد ـ ابتدای بلوار معلم ـ پلاک 35 کد پستی: 3741713174

ماموریت و بیوگرافی

معرفی شهردار دستجرد