اطلاعیه!! آغازطرح پروژه ممیزی املاک سطح شهر دستجرد

بازدیدها: 39به اطلاع شهروندان فهیم دستجرد می رساند، شهرداری دستجرد مکلف است به استناد ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور مدیریت و خدمات رسانی بهتر شهری، اقدام به اجرای ممیزی شهری با همکاری شما شهروند گرامی نماید. لذا با توجه به موارد مذکور، ممیزین شرکت مهندسین مشاور زمین ترسیم خاورمیانه از […]